Journal Articles

Journal Issue: MAI Journal 2019: volume 8, issue 2
Author(s) DOI Journal Issuesort descending
The Pacific Research Paradigm: Opportunities and challenges Eseta Tualaulelei, Judy McFall-McCaffery 10.20507/MAIJournal.2019.8.2.7 MAI Journal 2019: volume 8, issue 2
Transitory Māori Identities - Māori students shape-shifting like Māui Tania Cliffe-Tautari 10.20507/MAIJournal.2019.8.2.8 MAI Journal 2019: volume 8, issue 2
Why isn’t my professor Pasifika? A snapshot of the academic workforce in New Zealand universities Sereana Naepi 10.20507/MAIJournal.2019.8.2.9 MAI Journal 2019: volume 8, issue 2
Why isn’t my professor Māori? A snapshot of the academic workforce in New Zealand universities T.G. McAllister, J.Kidman, O.Rowley, R.F. Theodore 10.20507/MAIJournal.2019.8.2.10 MAI Journal 2019: volume 8, issue 2
Journal Issue: MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Author(s) DOI Journal Issuesort descending
Te orokohanga o Te Aho Matua Kimai Tocker 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.1 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Te ao Māori o te Wānanga Takiura – He ao wairua, he wairua tuku iho Tawhirimatea Williams, Kaa Williams, Kim Williams, and Sophie Tauwehe Tamati 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.2 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Hei mataaho – He tuhinga Kaupapa Māori Krystal Te Rina Warren & Kewa Cashell-Warren 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.3 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Te rangiwhāwhā o ngā atua Māori Dean Mahuta 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.4 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Ngā karakia tawhito ki Te Pūtake o te Riri Haturini McGarvey 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.5 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Journal Issue:
Author(s) DOI Journal Issuesort descending
He Vaka Moana – Navigating Māori and Pasifika student success through a collaborative research fellowship 'Ema Wolfgramm-Foliaki and Hinekura Smith 10.20507/MAIJournal.2020.9.1.2

Pages