Journal Articles

Journal Issue: MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Author(s) DOIsort descending Journal Issue
Te orokohanga o Te Aho Matua Kimai Tocker 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.1 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Te ao Māori o te Wānanga Takiura – He ao wairua, he wairua tuku iho Tawhirimatea Williams, Kaa Williams, Kim Williams, and Sophie Tauwehe Tamati 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.2 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Hei mataaho – He tuhinga Kaupapa Māori Krystal Te Rina Warren & Kewa Cashell-Warren 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.3 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Te rangiwhāwhā o ngā atua Māori Dean Mahuta 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.4 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Ngā karakia tawhito ki Te Pūtake o te Riri Haturini McGarvey 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.5 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Journal Issue: MAI Journal 2020: Volume 9 Issue 2
Author(s) DOIsort descending Journal Issue
Rights and resurgence in Aotearoa New Zealand: A case study Sierra Hampton 10.20507/MAIJournal.2019.9.2.1 MAI Journal 2020: Volume 9 Issue 2
Te Takarangi: The Significance of curating a sample list of Māori authorised non-fiction books Jacinta Ruru, Jeanette Wikaira and Angela Wanhalla 10.20507/MAIJournal.2019.9.2.2 MAI Journal 2020: Volume 9 Issue 2
The impact on whānau wellbeing: transferring to secondary or tertiary hospitals Kendall Stevenson, Fiona Cram, Sara Filoche, and Beverley Lawton 10.20507/MAIJournal.2019.9.2.3 MAI Journal 2020: Volume 9 Issue 2
Te Hihiri: A process of coming to know Amber Nicholson 10.20507/MAIJournal.2019.9.2.4 MAI Journal 2020: Volume 9 Issue 2
Provocation: Discouraging children from speaking te reo in schools as a strategic Māori initiative Te Kawehau Hoskins, Kimai Tocker and Alison Jones 10.20507/MAIJournal.2019.9.2.5 MAI Journal 2020: Volume 9 Issue 2

Pages