Publication Date
October 2019

Kia hiwa rā! Kia hiwa rā!

He karere puhoro noa tēnei hei whakamārama atu i tēnei pukapuka hautaka, a MAI Journal e haere ake nei. Hei mea motuhake i titongia katoa mai e ngā kairanghau Māori i tō tātou nei reo anō hoki me ōna hua tipatere.

E rima ngā atikara kei roto i tēnei hautaka;

 

Te Orokohanga o te aho matua nā Kīmai Tocker. Ko Te Aho Matua (2008) te tūāpapa o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Ko tā tēnei tuhinga, he tirotiro i ngā mahi a ngā manu tāiko hei whakatū i ngā kura kaupapa Māori. Kei tēnei pepa hoki he whakamāramatanga e pā ana ki te take mō te tuhinga o Te Aho Matua.

 

Te ao Māori o te Wānanga Takiura – He ao waira, he wairua tuku iho nā Tawhirimatea Williams rātou ko Kaa Williams, ko Kim Williams, ko Sophie Tauwehe Tamati. He kōrero tēnei e pā ana ki te rahi o ngā kupu kōrero mō tēnei āhua o te ao wairua kei roto i te ao Māori. He hokinga ki te nehenehe nui o te ao ātea, ki tōna kunenga mai ki te ao tūroa.

 

Hei Mataaho – He tuhinga Kaupapa Māori nā Krystal Te Rina Warren rāua ko Kewa Cashell-Warren. Kei te puta te tokomaha o ngāi raukura ki ngā whare wānanga puta noa i te ao, heoi anō, he ruarua noa ngā tuhinga reo Māori e arotake ana i te Kaupapa Māori. He kōrero tēnei mō te ariā Kaupapa Māori: he tautoko i te putanga o te tuhinga taiea, te tuhinga i āta rangahaua, te tuhinga arohaehae, te tuhinga reo Māori. Ko te tikanga ia, ka puta he tuhinga mō ngā kaupapa huhua, engari ka taka te tuhinga nei i te whakaaro mō te mātātuhi wewete mō ngā raukura.

 

Te rangiwhāwhā o ngā atua Māori nā Dean Mahuta. E kitea ana i te hiakai o te iwi Māori whānui ki ngā kōrero mō Matariki, te maramataka Māori, te whakatere waka, te whakaora tikanga, me te tupu matomato rawa o ngā kaupapa whakarauora reo. Nā, ko te aronga nui o tēnei tuhinga he kuhu atu ki ngā kōrero tuku iho e pā ana ki ō tātou atua Māori. Ko te matapae i tōna whai tikanga nui ki te whanaketanga o te tuakiri Māori, ka tahi. Ka rua, he whakatakoto tauira o tā te tangata Māori whakahāngai i ērā kōrero atua ki ōna horopaki hou o tēnei ao hurihuri.

 

Ngā karakia tawhito ki Te Pūtake o te Riri nā Haturini McGarvey. Koia ko te kaupapa o tēnei atikara e aropā nui nei ki ngā karakia tūturu i takina i roto i ngā rā whakamaumahara o Te Riri Pākehā, arā, e mōhiotia ana ko Te Pūtake o te Riri, tae atu hoki ki ngā karakia tawhito i oti i roto i ngā tau maha ki ngā wānanga mau rākau, ki ngā momo tohi me ngā tikanga o te ao Māori.

 

Articles in this issue
Author(s)
DOI
10.20507/MAIJournal.2019.8.3.1
DOI
10.20507/MAIJournal.2019.8.3.2
DOI
10.20507/MAIJournal.2019.8.3.3
Author(s)
DOI
10.20507/MAIJournal.2019.8.3.4
Article type
Author(s)
DOI
10.20507/MAIJournal.2019.8.3.5