small to medium-sized enterprises

DOI: 
10.20507/MAIJournal.2018.7.1.6