Publication Date
December 2017

Kia hiwa ra! Kia hiwa ra!

He karere puhoro noa tenei hei whakamarama atu i te pukapuka rataka 'MAI Journal' e haere ake nei, hei mea motuhake i titongia katoa mai e nga kairanghau Māori i to taua nei reo ano hoki me ona hua tipatere.

This issue is composed of nine articles, written by 14 outstanding Māori researchers, from across the country.

- Vini Ieni Olsen-Reeder: He manga wai e kore e whitikia? Ngā au ripo o te reo rua, o te iwi kōrero Māori

- Sheryl Lee Ferguson: Whakaari

- Awanui Te Huia & Maureen Muller: He kaupapa whānau ako reo: He tauira nā Te Kura Whänau reo

- Karyn Paringatai, Suzanne Pitama, Jacinta Ruru & Te Taka Keegan: Rauaroha: He tohu aroha rau i te akoranga

- Gianna Leoni: Ngā piki me ngā heke: Te reo Māori ki ngā hinonga kāwanatanga

- Haki Tuaupiki - Ngā waka o tawhiti

- Ruakere Hond: Te tauākī tikanga tuku iho i te haeata ki Parihaka: He tukanga anō, he momo anō, he tauira anō

- Megan Pōtiki: Ko hurumutu te reo: Ko te matenga o te reo ki Ōtākou

- Dean Mahuta & Rachael Ka’ai-Mahuta: Te matarua o te hangarau

Tē Whai Au i Te Tira Haere reflects the ongoing growth in the stature, scope and reach of MAI Journal, as we seek to provide inspiration and opportunity, while also developing current and new readers and authors within the realm of te reo Māori scholarship.

Articles in this issue
Article type
Author(s)
DOI
10.20507/MAIJournal.2017.6.3.10
DOI
10.20507/MAIJournal.2017.6.3.1
DOI
10.20507/MAIJournal.2017.6.3.2
Article type
DOI
10.20507/MAIJournal.2017.6.3.3
DOI
10.20507/MAIJournal.2017.6.3.4
Author(s)
DOI
10.20507/MAIJournal.2017.6.3.5
Author(s)
DOI
10.20507/MAIJournal.2017.6.3.6
Article type
Author(s)
DOI
10.20507/MAIJournal.2017.6.3.7
Author(s)
DOI
10.20507/MAIJournal.2017.6.3.8
DOI
10.20507/MAIJournal.2017.6.3.9