Publication Date
June 2023

Tēnei Tātou Te Koronga Māori Research Excellence, Tēnei au te koronga He hiringa nōu e Ruatau ki ēnei tauira, ki ēnei pia, Tō ake nei au i te tatau o taku whare Ko Te Rangikaupapa, tatau o Tāwhirirangi, i te pūmotomoto o te kauwhanga o te Toi o ngā rangi E Pawa, tutakina i tauru nui, i tauru atamai o wharekura, Kapikapi tō aro, kapi te ngātata, te ngātoro, te piere, te tatau o tēnei whare E tū iho nei, Nā tō aro, nā tō pia E Rehua, mā Ruatau e.

The year 2023 marks the 10th anniversary of the Te Koronga Māori research and teaching excellence kaupapa. Professor Anne-Marie Jackson, Dr Hauiti Hakopa, Dr Samantha Jackson and Mr Brendan Flack established Te Koronga in 2013 at the University of Otago with the support of the late Hiria Mei Cessy Parore. Koronga refers to a yearning for esoteric knowledge and practice. The kaupapa of Te Koronga is Māori research and teaching excellence that aims to uplift the hopes and aspirations of Māori communities in the context of mauri ora.  To represent our 10th anniversary, this Special Issue shares journal articles of tauira of Te Koronga from their master’s research. Our tauira are the heartbeat and the engine room of Te Koronga. In these papers the students describe their research, experience, passions and love for Māori research. This Special Issue showcases their cultivated range of skills and experiences as kaupapa researchers, in their development in becoming intentional kaupapa scholars, and how they intend to contribute to their communities. We thank Ngā Pae o te Māramatanga and acknowledge our long-standing relationship with Ngā Pae o Māramatanga since its inception. The successes of Te Koronga are very much within the wider korowai provided from Ngā Pae o te Māramatanga in our shared goals of transformational research for our whānau, hapū, iwi and marae communities. We thank all of the tauira, our staff, our whānau and the supporters of Te Koronga. Finally, we acknowledge our whānau who have passed over the 10 years of our kaupapa and guided our collective journey. Rātou te hunga wairua ki a rātou. Tātou te hunga ora ki a tātou. Tēnei tātou Te Koronga

Articles in this issue
DOI
10.20507/MAIJournal.2023.12.1.2
DOI
10.20507/MAIJournal.2023.12.1.3
DOI
10.20507/MAIJournal.2023.12.1.4
DOI
10.20507/MAIJournal.2023.12.1.5
DOI
10.20507/MAIJournal.2023.12.1.6
DOI
10.20507/MAIJournal.2023.12.1.8
Author(s)
DOI
10.20507/MAIJournal.2023.12.1.9